VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home จำหน่ายสินค้าช่วยทำความสะอาด

สินค้าช่วยความสะอาด

PDF Print E-mail
...
 
PDF Print E-mail

 

เบสคอน พี-เอ (BESCON P-A) มีส่วนผสมสำคัญนำเข้าจากประเทศเยอรมัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิสูจน์จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศแล้วว่า สามารถฆ่าเชื้อรา เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อโรคและอินทรีย์สาร


ขนาดบรรจุของเบสคอน พี-เอ  มี 2 ประเภท คือ

1. ชนิดสเปรย์ มี 2 ขนาด คือ ขนาด 100 ลบ.ซม. และ ขนาด 500 ลบ.ซม. ดังนี้
2. ชนิดเติม มี 3 ขนาด คือ ขนาด 1 ลิตร  ขนาด 5 ลิตร และขนาด 10 ลิตร ดังนี้


วิธีการใช้

โดยที่เบสคอน (BESCON) เป็นชื่อการค้าของสารประกอบ AMPHOLYTE หรือสารประกอบประเภทลดแรงตึงผิวชนิด AMPHOTERIC ซึ่งแตกตัวเป็นประจุไอออน เมื่อละลายน้ำ ทำให้เกิดการตกตะกอนโปรตีนของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค จึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตต่อต้านเชื้อโรคและฆ่าเชื้อโรคประเภทแบคทีเรีย รา และไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อันเกิดจากเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ทั้งนี้ เบสคอนไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัยอย่างยิ่ง เมื่อนำ มาประยุกต์ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรครวมทั้งขจัดกลิ่น ไปพร้อม ๆ กันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การปศุสัตว์และการประมง

สำหรับการใช้เบสคอน (BESCON) นั้น มีวิธีการใช้ 2 วิธี ดังนี้ คือ

1. การฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นในพื้นที่ที่ไม่มากนัก เช่น ในห้องต่าง ๆ ในตู้เสื้อผ้า ในรถยนต์ ในเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้ BESCON สเปรย์ หรือใช้เครื่อง BIO JET พ่น ให้ทั่วบริเวณ โดยใช้ BESCON ปริมาตร 1 ลูกบาศก์มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ลูกบาศก์เมตร
2. การฆ่าเชื้อในอาคารขนาดใหญ่ ให้ใช้เครื่องพ่นแบบหมอกควัน SWINGFOG หรือ เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด FONTAN พ่น BESCON ในอัตราไม่น้อยกว่า 1 ลิตร : 1,000 ลูกบาศก์เมตรอากาศ ทั้งนี้ ให้ปิดอบห้องดังกล่าวไว้ประมาณ 30 นาที

การใช้เครื่องพ่นฝอยละอองละออง ระบบไฟฟ้า ไบโอเจ็ท

1. เติมเบสคอนลงในถัง โดยใช้กรวยชนิดมีตะแกรงกรอง
2. ตรวจเช็คหัวควบคุมการไหลให้เหมาะสมกับการใช้งาน (ดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งาน)
3. ปรับหัวพ่นไปยังทิศทางที่ต้องการพ่นเบสคอน
4. เสียบปลั๊กไฟ เปิดสวิทซ์ไปยังตำแหน่ง ON เครื่องจะทำงานทันที
5. เมื่อต้องการหยุดพ่นให้ปิดสวิทซ์ไปยังตำแหน่ง OFF

 

ขนาด 5 ลิตร

ขนาด 10 ลิตร

ขนาด 1 ลิตร

ขนาด 100 ซีซี

ขนาด 500 ซีซี
 
PDF Print E-mail
...
 
PDF Print E-mail

All our products are mild for people and environment,because we use
nutural chemical substances. Non solvent and dangreous reagent.
Recommended & suitable for ISO 14001 and TIS 18001 certified firms

-2-1

 EC-01 OLL&RUST REMOVAL

คุณสมบัติ  ช่วยในการชะล้างคราบน้ำมัน,คราบสนิม และคราบอ๊อกไซด์ ที่เกาะที่พื้นผิวชิ้นงาน สามารถใช้ได้กับวัสดุจำพวกเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส พลาสติก ยาง ฯลฯ เพื่อใช้เตรียมพื้นผิวชิ้นงานก่อนจะเข้ากระบวนการต่อไป 

วิธีการใช้ สผมน้ำยากับน้ำในอัตราส่วน 1:1 ถึง 1:5 เท่า ตามลักษณะงานและความสปรกที่ฝังแน่น ใช้ฉีดพ่น แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-30 นาที แล้วใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด

 

EC-02 OLL&GREASE REMOVAL

คุณสมบัติ  ช่วยในการชะล้างคราบน้ำมันและไขมัน  ที่ฝังแน่นที่พื้นชิ้นงาน เครื่องจักร สามารถใช้ได้กับวัสดุทั่วๆไป ทั้งเหล็ก  อลูมิเนียม พลาสติก ยาง ฯลฯ เพื่อใช้เตรียมผิวชิ้นงานก่อนเข้ากระบวนการชุบหรืออื่นๆ สามารถป้องกันสนิมได้ในระยะเวลาหนึ่ง

วิธีการใช้ ผสมน้ำยากับน้ำในอัตราส่วน 1:1 ถึง 1:50 เท่า ตามลักษณะงานและความสกปรกที่ฝังแน่น หรือ ใช้ ฉีด พ่น แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-30 นาที แล้วใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด

 

  EC-15 GENERAL CLEANER 

คุณสมบัติ สามารถใช้ทำความสะอาดคราบสกปรกที่ฝังแน่นทั่วไป เช่น ใช้ทำความสะอาดเครื่องจักร พื้นโรงงาน พื้นสำนักงาน ซักผ้าที่สกปรกน้ำมัน เช่น ถุงมือ ผ้ายุต ตามโรงงานอุตส่าหกรรมทั่วไป ช่วนลดต้นทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้

ผสมน้ำยากับน้ำในอัตราส่วน 1:1 ถึง 1:50 เท่า ตามลักษณะงานและความสกปรกที่ฝังแน่น หรือ ใช้ฉีด พ่น แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-30 นาที แล้วใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด

น้ำยาทำความสะอาด SCO-CLEAN

เป็นน้ำยาดีเลิศสำหรับบำรุงรักษา และคราบสกปรกที่ติดในตัวอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องจักรขัดข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดปีของผู้ผลิตโรงงาน  อีกทั้งยังเป็นสารเคมีที่มีความจำเป็นและได้รับความไว้วางใจว่าสามารถทำให้บรรลุผลตามเป้าหมายสำหรับการขจัดคราบ ได้มีการทดสอบ และพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง และคุณภาพที่ดีต่อทุกอุตส่าหกรรม รวมไปถึงความสามารถในตัวในการย่อยสลายเองได้ ซึ่งไม่ทำลายต่อธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECO-CLEAN
www.techno-clean.co.cc
ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดโรงงานอุตส่าหกรรม
มาตรฐาน ISO ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


 

บริษัท เทคโน คลีนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
TECHNO CLEAN INTERNATIONAL.CO.,LTD.

49/9 ซอย 2 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ หมู่บ้านอรุณทอง 2
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
คุณ ประสิทธิ์ มือถือ : 086-8141259
E-mail : Prasitthip@hotmail.com

 
PDF Print E-mail

...