VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home บทความ การทำลายและฆ่าเชื้อรา
การทำลายและฆ่าเชื้อรา
PDF Print E-mail

 

   -  เชื้อราส่วนใหญ่มีชีวิตได้ตั้งแต่ 0 องศา จนถึง 35? C แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญ (optimum temperature) คือ 20 -30? C และเจริญได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เป็นกรด (Ph) ประมาณ 6
    - แสงสว่าง ไม่เป็นสิ่งสำคัญในการเจริญเติบโตของเชื้อรา แต่ในบางชนิด แสงสว่าง เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างสปอร์ และจะหันเหก้านซูสปอร์ไปทางทิศที่มีแสงสว่าง การสร้างสปอร์การใช้ความร้อนฆ่าเชื้อรา     

อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของราแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ราบางชนิดเจริญได้ในอุณหภูมิ 40 -50? C และบางชนิดสามารถเจริญที่อุณหภูมิต่ำขนาด อุณหภูมิของตู้เย็นได้แต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นจากอุณหภูมิ ที่เหมาะสมการเจริญของราจะลดน้อยลงดังนี้
    - ที่อุณหภูมิ 50? C เชื้อราจะเจริญน้อยลง
    - ที่อุณหภูมิ 60? C ราทุกชนิดถูกฆ่าตายหมด (ใช้วิธีนี้ในการหยุดการ fermentation ของเชื้อรา)
    - ที่อุณหภูมิ 100 ? C สปอร์ต่าง ๆ และสเคอโรเดียมถูกฆ่าตายหมด

การทำลายเชื้อราโดยทั่วไปในห้องปฏิบัติการจะมีการ
ทดสอบโดยการใช้แผ่นยาและเชื้อราในจานเพาะเชื้อทดสอบ กัน ซึ่งถ้าตรงจุดยาชนิดใดไม่มีเชื้อราขึ้นจึงจะสรุปว่าตัวยาชนิดใด ที่รักษาได้ผลมากน้อยขนาดไหน
ซึ่งการทดสอบนี้จะต้องให้เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยาเป็นผู้ทดสอบ และส่งผลรายงานให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยว่าจะให้ตัวยาชนิดใดแก่ผู้ป่วย     การใช้รังสี UV ฆ่าเชื้อรา

การใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อรา การฆ่าเชื้อราในห้องปฏิบัติการ (ห้องจุลชีววิทยา)

1. การใช้ความร้อนฆ่าเชื้อรา

2. การใช้รังสี UV ฆ่าเชื้อรา

3. การใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อรา

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  www.school.net.th

https://sites.google.com/site/ozonefloodclean/