VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home บทความ สิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ
PDF Print E-mail

     

    • หากมีถังพักน้ำที่ถูกน้ำท่วม ให้ทำการล้างและฆ่าเชื้อ และทำการทดสอบเพื่อยืนยันว่าน้ำมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด หากสงสัยว่าถังพักน้ำหรือแหล่งน้ำที่ใช้อาจปนเปื้อน ให้ทำการติดต่อตัวแทนภาครัฐหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำเฉพาะ
    • ล้างทุกพื้นผิวภายในอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก (เช่นพื้น ผนังและเพดาน), โดยใช้น้ำและผงซักฟอกทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ
    • เชื้อรา สามารถเกิดได้ที่ ส่วนประกอบโครงสร้างของอาคาร (เช่นผนัง ข้างฝา ท่อ, ฝ้าเพดานและระบบ HVAC / ระบบระบายอากาศ) รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือความเสียหายอื่น ๆ ควรจะทำความสะอาดซ่อมแซมและฆ่าเชื้อเท่าที่เป็นไปได้
    • ระบบระบายอากาศและ hoods ควรได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง และต้องปราศจากเศษซากใด ๆ ระบบระบายอากาศที่เสียหายจากน้ำท่วม และไม่สามารถทำความสะอาดหรือทำให้ถูกสุขอนามัยต้องถูกนำไปกำจัดและเปลี่ยนกรองระบายอากาศ