VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home บทความ การรักษาอุณหภูมิอาหาร
การรักษาอุณหภูมิอาหาร
PDF Print E-mail

 

วัตถุดิบที่เสื่อมคุณภาพได้ง่าย เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ต้องมีการจัดเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่เหมาะสม ปัญหาหนึ่งของการเกิดน้ำท่วมคือมักมีไฟฟ้าดับตามมา ซึ่งทำให้ไม่สามารถรักษาอุณหภูมิได้ตามที่กำหนด

  • ตรวจสอบว่า ตู้แช่ ตู้เย็น และอุปกรณ์ทำความเย็น มีความสามารถในการรักษาอุณหภูมิได้อย่างสม่ำเสมอ (≤ 5 ° C หรือ อยู่ในสถานะแช่แข็ง) ก่อนนำอาหารไปเก็บ
  • ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนสำหรับการปรุงอาหาร สามารถทำอุณหภูมิที่เหมาะสม (≥ 60 ° C) สำหรับเนื้อสัตว์ดิบ และทำความเย็นเพื่อรักษาอาหารที่ (≤ 5 ° C)
  • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการเตรียมอาหาร (เช่น การปรุงสุก การทำให้เย็นและการอุ่น) สามารถทำงานได้ตามปกติ หรือได้รับการสอบเทียบอย่างถูกต้องก่อนที่จะนำไปใช้
     
  • ในกรณีอาหารแช่แข็งยังอยู่ในสภาพแข็งหรือกึ่งแข็ง และภาชนะบรรจุยังอยู่ในสภาพดี ไม่มีร่องรอยเสียหายจะสามารถนำไปแช่แข็งใหม่ได้ หรือในกรณีที่อุณหภูมิที่ผิวผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 5 ° C และภายในยังคงสภาพแข็งอยู่ สามารถนำไปแช่แข็งใหม่ได้เพื่อปรุงอาหารได้ แต่ไม่ควรนำไปขายในสภาวะแช่แข็งเนื่องจากเกิดการเสื่อมสภาพ
  • อาหารกรณีแช่เย็นให้ใช้แนวทางตามตารางข้างล่างนี้ PHF = Potential Harxadous Food  โดยหลักการทั่วไป คือหากอาหารที่ต้องแช่เย็น ได้มีการจัดเก็บที่อุณหภูมิสูงกว่า 8 ° C จะเก็บได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ดังนั้นหากตู้เย็นท่านได้ถูกตัดไฟเป็นเวลานาน น่าจะหมายถึงต้องทิ้งอาหารทั้งหมดที่เก็บในตู้เย็นนั้น ไม่ว่าอย่างไร ได้มีเกณฑ์ในการทิ้งอาหารดังตารางข้างล่างนี้
  • หลักการที่ต้องเข้าใจ คืออาหารแต่ละชนิดมีผลกระทบจากอุณหภูมิ แตกต่างกัน สภาพวัตถุดิบที่รับเข้าก็มีผลต่อเชื่อเติบโตในช่วงที่ขาดการควบคุมอุณหภูมิต่างกัน