VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home บทความ ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับความเสียหาย อาจมีเชื้อราปนเปื่อน
ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับความเสียหาย อาจมีเชื้อราปนเปื่อน
PDF Print E-mail

 

น้ำที่เข้ามาท่วมอาจปนเปื้อนด้วยความสกปรกมากมาย ไม่ว่าขยะอันตราย ขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ น้ำเน่าเสีย น้ำมัน สารเคมี เชื้อโรคต่างๆ ด้วยเหตุผลนี้จะทำให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อการนำไปบริโภค มีอาหารเครื่องดื่มน้อยชนิดมากๆที่ปลอดภัยหลังจากสัมผัสกับน้ำท่วม โดยหลักแล้วภาชนะบรรจุที่เป็นชนิดอ่อนและเป็นฝาเกลียวต้องทิ้งทั้งหมด 

  • ทิ้งวัสดุอาหารและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่แช่ในน้ำท่วม เว้นแต่อาหารที่บรรจุในกระป๋องปิดผนึกที่ยังไม่ได้รับความเสียหาย
  • ทำลายอาหารแช่เย็นและแช่แข็ง เช่นเนื้อไก่ ไข่และนมที่แช่ในน้ำท่วม "หากสงสัยคือทิ้ง"
  • ตรวจสอบอาหารประเภทกระป๋อง และหากพบร่องรอยการเสียหายใด ๆเช่น การบวม รอยรั่ว บุบ สนิมลึก และร่องรอยการเสียใดๆที่ทำให้ไม่สามารถเรียงซ้อนกระป๋องตามปกติ หรือใช้เครื่องมือเปิดกระป๋อง
  • ห้ามทำการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะที่มีฝาปิด ทุกชนิด ไม่ว่าแบบเกลียว , แบบดึงเปิด, แบบบิด , crimped - CAPS และการปิดประเภทที่คล้ายกัน ที่แช่ในน้ำท่วม
  • ห้ามนำอาหารที่บรรจุในภาชนะพลาสติก, กระดาษ, ถุงผ้าและภาชนะต่างๆที่คล้ายกัน ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
  • ในกรณีที่ต้องการใช้เพื่อเตรียมอาหารในเชิงพาณิชย์ สำหรับอาหารที่บรรจุในกระป๋องหรือถุงฆ่าเชื้อ (retort pouches) ให้ทำการจดบันทึกรายละเอียด แกะฉลากที่สามารถหลุดได้ออกทิ้ง, ทำการล้างด้วยน้ำสะอาดและทำการฆ่าเชื้อ ให้ทำฉลากชั่วคราวด้วยการชี้บ่ง ชนิด รายละเอียดวันหมดอายุและผู้ผลิตการ ในกรณีนี้ยกเว้นอาหารกระป๋องที่ฉลากได้หลุดล่อนก่อนหน้า
  • ให้นำอาหารที่เสียหายไปทิ้งทำลาย ในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้มีการนำไปขายหรือแจกจ่าย สำหรับการบริโภคของมนุษย์