VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home บทความ การควบคุมสัตว์พาหะ
การควบคุมสัตว์พาหะ
PDF Print E-mail

 

  • ทำการตรวจสอบและกำจัดสัตว์พาหะใด ที่อาจเข้ามาหลบอาศัย ๆ ช่วงระหว่างน้ำท่วม ซึ่งรวมถึงการกำจัดซากสัตว์พาหะที่พบ 
  • ให้ทำความสะอาดและทำการฆ่าเชื้อ ที่พื้นผิวสัมผัสอาหารใด ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับสัตว์พาหะได้
  • ให้ทำการปิดช่องทางทั้งหมดที่อาจเปิดระหว่างน้ำท่วม ที่สามารถส่งผลให้สัตว์พาหะสามารถเข้าสู่สถานที่ ทั้งนี้เนื่องจากระหว่างน้ำท่วม ช่องเปิดต่างๆอาจโดนทำลายจากน้ำท่วม
  • กำจัดอาหารที่เสียหายจากน้ำท่วม ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเท่านั้น และรีบนำไปกำจัดเพื่อป้องกันไม่ให้หนูและแมลงวันใช้เป็นแหล่งอาหารหรือเพาะพันธุ์