VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home บทความ อุปกรณ์ ทำความสะอาดบ้าน หลังน้ำท่วม
อุปกรณ์ ทำความสะอาดบ้าน หลังน้ำท่วม
PDF Print E-mail

  • ทำการล้าง กระทะ, จานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเตรียม (รวมถึง อุปกรณ์เปิดกระป๋อง) ด้วยสบู่และน้ำร้อน และทำการฆ่าเชื้อโดยการต้ม หรือแช่สารฆ่าเชื้อตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ล้างเคาน์เตอร์ ล้างอุปกรณ์และทำการล้างพื้นผิวที่ไม่สัมผัสตรงกับอาหาร ด้วยสารซักฟอกและน้ำร้อน และทำให้แห้ง
  • อ่างล้างจาน รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องใช้
   • ล้างด้วยน้ำสะอาด และ ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนที่ความเข้มข้น 50-300 ppm หรือ ฆ่าเชื้อด้วยกรรมวิธีอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติ อื่น ๆ สำหรับทุกพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร
   • เครื่องล้างจาน ให้ล้างฆ่าเชื้อน้ำสุดท้ายด้วยคลอรีน 50 ppm หรือ ล้างสุดท้ายด้วยน้ำร้อน 85 - 90 °C (สำหรับเครื่องล้างจานที่ฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อน)
   • ชุดทดสอบที่ใช้เพื่อวัดความเข้มข้นของสารเคมีฆ่าเชื้อ และเทอร์โมที่ใช้วัดอุณหภูมิ ต้องได้รับการสอบเทียบและบันทีก ในกรณีที่ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำร้อนถึง 85 °C หรือพื้นผิวภาชนะที่ 75 °C.
   • ให้ทำการล้างอ่างล้างจานด้วยน้ำเปล่า และฆ่าเชื้อ อย่างน้อยสามรอบ เพื่อล้างเส้นทางเดินน้ำและส่วนซอกมุมต่างๆ ก่อนนำเครื่องมือ อุปกรณ์มาล้างในอ่างนี้
  • ตู้แช่ ตู้โชว์ และตู้เย็น ที่ใช้ในการเก็บอาหาร ต้องนำอาหารที่ปนเปื้อนออกก่อนทำความสะอาด
  • ต้องล้าง ตู้แช่ ตู้โชว์ ตู้เย็น ทั่วทุกผืนผิวทั้งนอกและใน ด้วยผงซักฟอก และล้าง ควรล้างให้สะอาดทั้งภายในและภายนอกด้วยผงซักฟอก (ให้ระวังเป็นพิเศษเป็นบางพื้นที่ เช่น ไฟส่องสว่าง ท่อทางระบายน้ำ อากาศ, ซอกมุมอับ, รอยแตก ที่จับประตู และประเก็นประตู เป็นต้น.) ให้ทำการฆ่าเชื้อทุกพื้นผิว
  • หากฉนวนกันความร้อน, ปะเก็นประตู, ท่อทางต่างๆของอุปกรณ์ เสียหายจากน้ำท่วมให้ทำการเปลี่ยน
  • ให้ทำการเปลี่ยนไส้กรองทุกชนิด รวมถึงกรองของเครื่องทำน้ำแข็ง ตู้เครื่องดื่ม ท่อไอน้ำ ให้ทำการล้างทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ถึง 15 นาที
  • เครื่องทำน้ำแข็ง หลังจากนำน้ำที่ค้างออก ให้ทำการล้าง ฆ่าเชื้อ ให้ทดลองทำน้ำแข็ง ทิ้งอย่างน้อย 3 รอบ
  • ต้องทำความสะอาดอ่างล้างมือและฆ่าเชื้อก่อนกลับมาใช้งาน
  • อุปกรณ์อื่นให้ทำการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้ตามการออกแบบ
  • เตา ให้ทำความสะอาด และตรวจสอบโดยละเอียดจากช่างที่มีความรู้ในด้านความปลอดภัย