VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home บทความ ความปลอดภัยในอาหาร สำหรับร้านอาหารหลังน้ำท่วม
ความปลอดภัยในอาหาร สำหรับร้านอาหารหลังน้ำท่วม
PDF Print E-mail

 

หลังจากการต่อสู้กับน้ำ เพื่อไม่ให้ท่วมมาอย่างยาวนาน (อาจเรียกว่า อย่างดันทุรัง) แล้วแพ้  น้ำท่วมเข้าท่วมสถานประกอบการ สิ่งที่สำคัญสำหรับสถานประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าปลีก คือท่านต้องทำอะไรบ้าง ก่อนทำเปิดสถานประกอบการเพื่อผลิตหรือจำหน่ายอาหารตามปกติ ซึ่งท่านมักต้องฟื้นฟุสถานประกอบการที่รวดเร็วกว่าโรงงาน เพราะลูกค้าไม่เคยรอใคร

น้ำที่เข้าท่วมร้านอาหารของท่าน  มักเป็นน้ำสกปรก(ยกเว้นว่าร้านท่านติดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือๆ) ที่ซึ่งไม่อาจคาดได้ว่าน้ำที่มาท่วมนั้นมาจากแหล่งใด หรือปนเปื้อนอะไรมาบ้าง ปนเปื้อนมากน้อยเพียงใด  ซึ่งการปนเปื้อนนั้นเป็นไปได้ ตั้งแต่ น้ำเน่า น้ำในท่อ สารเคมีจากโรงงาน มูลสัตว์ ขยะมูลฝอย จนถึงยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีอันตราย ด้วยเหตุผลนี้ ร้านอาหารที่ถูกน้ำท่วม จึงต้องเน้นในเรื่องการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนเปิดกิจการตามปกติ


เพื่่อให้สามารถประกอบธุรกรรมได้ตามปกติ งานหนักๆๆๆ และหลักๆ คือการทำ Big Cleaning และ การฆ่าเชื้อ  ท่านต้องไม่ลืมว่า พนักงานที่เข้าสถานที่ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมไม่ว่าแว่นตา เสื้อคลุม ถุงมือ รองเท้าบู๊ต ทีจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะกรณีลื่นหกล้ม  พนักงานก่อนเข้าทำการกู้สภาพร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ต้องไม่ลืมทำการล้างและฆ่าเชื้่อที่มือตามขั้นตอนปกติ

สำคัญสุดๆ ท่านต้องมั่นใจว่าความปลอดภ้ยทางไฟฟ้า ได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกร ก่อนที่จะให้พนักงานเข้าทำความสะอาดในพื้นที่ หรือสัมผัสกับอุปกรณ์ใดๆ โดยเฉพาะหากท่านมีการใช้เตาแก็สและมีการปิดร้านอย่างฉุกเฉิน ท่านต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทำการตรวจสอบก่อนเข้าสถานประกอบการ