VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home บทความ เชื้อรามีผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างไร
เชื้อรามีผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างไร
PDF Print E-mail

 

เชื้อรา ชนิด Rhizopus arrhizus, Aspergillus nidulans และ Aspergillus glaucus เป็นเชื้อราที่เจริญอยู่ในธรรมชาติสภาพแวดล้อมทั่วไปปรกติไม่ได้เป็นเชื้อราก่อโรคในคน เมื่อพบการเจริญของเชื้อราเหล่าจะมีผลต่อสุขภาพหรือไม่นั้นขื้นกับปริมาณของเชื้อและระยะเวลาที่สัมผัสกับเชื้อ ทั้งนี้ถ้ามีการเจริญของเชื้อมาก (ทั้งในสภาวะที่มองไม่เห็นและมองเห็นด้วยตาเปล่า) และบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในห้องต้องสัมผัสกับเชื้อหรือสปอร์ของเชื้อเป็นเวลานานถ้าเป็นบุคคลที่สุขภาพแข็งแรงจะไม่มีปัญหาเท่าไรแต่ถ้าเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วจะมีอาการแพ้เชื้อราได้เช่นมีอาการโพรงจมูกอักเสบหรือเยื่อจมูกอักเสบ ระคายเคืองที่นัยน์ตา หายใจแรง มีอาการหอบหืดเป็นต้น ถ้าเป็นผู้ที่มีอาการป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆอยู่แล้วโอกาสที่เชื้อราเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายและก่อโรคซ้ำซ้อนได้ รายงานผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากเชื้อราทั้งสามนี้มี่น้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของผุ้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องที่เกิดปัญหานี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย

จะกำจัดเชื้อราได้อย่างไร

เมื่อมีเชื้อราขึ้นบนอุปกรณ์ชนิดใด ให้ทำการเคลื่อนย้ายออกไปจากพื้นที่ และเปลี่ยนเอาของใหม่มาใช้แทน ถ้ามีเชื้อราขึ้นมาไม่มากใช้ผงคลอรีน 1 ส่วนผสมกับน้ำดื่ม 10 ส่วน หรือใช้ 5% โซเดียมไฮเปอครอไรด์เช็ดหรือพ่นที่บริเวณที่มีเชื้อราเจริญต่อเนื่องทุกวันจนเชื้อราหายไป จากนั้นเว้นระยะเช็ดหรือพ่นเป็นสัปดาห์ละครั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อเจริญอีก ถ้ามีปัญหาการกรัดกร่อนให้ใช้5% ฟอร์มาลิน(ฟอร์มัลดีฮัยด์ โซลูชัน ขององค์การเภสัชกรรม 1 ส่วนผสมกับน้ำดื่ม 7 ส่วน) แทนน้ำยาคลอรีน

หลังจากน้ำท่วม หน้าที่คือทำให้สถานประกอบการแห้ง ให้เร็วที่สุด ควบคุมความชื้นให้เร็วสุด ทำให้การกู้สภาพน้ำท่วมคือบางอย่างต้องทิ้งให้มากที่สุด

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจากเชื้อราคือมีระบบการบริหารจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในอาคาร ควบคุมความชื้นมีการวัดความชื้นอย่างสม่ำเสมอถ้าความชื้นสูงขึ้นถึง60%จะต้องจัดการลดความชื้นลงให้ได้  ให้มีการตรวจดูแลการรั่วซึมของน้ำ มีพัดลมระบายอากาศ มีระบบการทำความสะอาดในอาคารที่ดี ซึ่งสามารถใช้เจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญเฉพาะทางมาดำเนินการให้ได้