VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home บทความ ธรรมชาติของเชื้อรา
ธรรมชาติของเชื้อรา
PDF Print E-mail


เชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีต้องประกอบด้วย 3 สิ่ง (1) อาหาร (2) อุณหภุมิที่เหมาะสม คือ ประมาณ 4 C (40 F) ถึง 38 C (100 F) และ (3) ความชื้น
สารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อย ย่อยสลายได้ หรือแม้กระทั่งฝุ่น และอุณหภูมิในบริเวณท่อลม และท่อน้ำเย็นที่เกิดหยดน้ำ ล้วนแล้ว แต่เป็นสภาพที่ทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ทั้งสิ้น ดังนั้นในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรา เราจึงต้องใส่ใจในการควบคุมความชื้นที่เกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำของระบบเหล่านี้

การเกิดความชื้น

เชื้อราไม่ต้องการน้ำนิ่งๆ ในการเจริญเติบโต แต่ต้องการความชื้นที่มากพอที่จะทำให้สปอร์ ซึ่งเป็นตัวสืบพันธุ์ เติบโตได้ ความชื้นสัมพัทธ์ในอาคารทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 60% หรือต่ำกว่านั้น เป็นช่วงความชื้นที่ทำให้เชื้อรามีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย และยังสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริเวณดังกล่าวก็คือ ในท่อน้ำเย็น และท่อลมของระบบทำความเย็นในอาคารนั่นเอง

ระดับความชื้นจะเพิ่มสูงขึ้นในระบบลม (Air Handlng Unit) เมื่ออุณหภูมิขออากาศในบริเวณนั้นสูงกว่าอุณหภูมิของคอยล์เย็น ทำให้ความชื้นบริเวณคอยล์เย็นขาออก (discharge cooling coils) สูงขึ้นมากถึง 90% หรือสูงกว่านั้น ซึ่งสภาพดังกล่าวจะเป็นแหล่งอาหาร เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของเชื้อราได้เป็นอย่างดี